Advokat porodica stradalih rudara u rudniku “Soko” podnosi žalbu Ustavnom sudu

Rts: 29.04.2024

Advokat porodica osmorice poginulih rudara u rudniku “Soko” u Sokobanji Bratislav Stojanović saopštio je da podnosi ustavnu žalbu Ustavnom sudu Srbije zbog povrede prava na pravičnost suđenja.

Bratislav Stojanović smatra da je prikupljanje dokaza u postupku pred Osnovnim i Višim javnim tužilaštvom u Nišu vođeno na nezakonit način.

“Nije mi omogućeno da koristim sva procesna ovlašćenja koja se odnose na dopunsko veštačenje od komisije Rudarsko-geološkog fakulteta, sa mojim predlogom da se utvrdi kakvo je stanje bilo koncentracije metana od početka rada u trećoj smeni, kritične noći, počev od 23 časa pa sve do 4”, dodaje Stojanović.

Predloženo je da se ukine odluka Višeg javnog tužilaštva u Nišu i predmet vrati na ponovni postupak ili da se porodicama isplati odšteta zbog duševnog bola u iznosu od 50.000 evra.

Više javno tužilaštvo tri puta je odbacilo krivičnu prijavu koju je resorno ministarstvo podnelo protiv rukovodilaca rudnika.

U rudarskoj nesreći 1. aprila 2022. godine u rudniku “Soko” poginula su osmorica rudara, dok je 20 teže i lakše povređeno.