Tužilaštvo treći put odlučilo da niko nije kriv za pogibiju rudara “Soko”, advokat kaže da još ništa nije gotovo

Južne vesti 23. 01. 2024.

Posle skoro dve godine od nesreće u rudniku “Soko”, kada je 8 rudara izgubilo život u jami, Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu je i treći put odbacilo krivične prijave i zaključilo da niko nije kriv za njihovu pogibiju, te da je u pitanju “viša sila”. Advokat porodica preminulih Bratislav Stojanović takvu odluku smatra sramnom, priprema i treći prigovor i ponavlja da je tragedija mogla da se spreči da nadležnima nije bio prioritet ruda, već ljudski životi.

Šta je aleksinačko Tužilaštvo navelo u novoj, trećoj odluci da odbaci krivične prijave protiv odgovornih za rudarsku nesreću od 1. aprila 2022. godine, za sada nije poznato, jer su rekli da će se oglasiti sutra, kada prvo sve oštećene obaveste o tome.

Advokat Bratislav Stojanović koji zastupa porodice poginulih rudara ističe da je nova odluka sramna za pravosuđe Srbije i da sada ima uslova da se obrate i Strazburu, ali da će podneti prigovor i nada se da će i ovog puta Više javno tužilaštvo u Nišu vratiti ovaj predmet aleksinačkom na novo razmatranje.

Sad je suština celog našeg postupanja to što su “prebacili loptu” na Komisiju koja je formirana pri Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, da oni izveštače koji je uzrok rudarske nesreće i onda su oni prekoračili svoja ovlašćenja, nisu veštačili tehnički deo, opremljenost onih aparata koji mere metan, nego su veštačili da je u pitanju viša sila, da to ispada neočekivana prepreka sa većom koncentracijom metana, što nije tačno, zato što je to čisto pravno pitanje o kome treba da odluči sud – napominje Stojanović.

Da ne može uzrok pogibije rudara da bude “viša sila” Stojanović objašnjava time što je nesreća mogla da se spreči da su dežurni inženjeri evakuisali svoje kolege nakon povećane koncentracije metana u jami i da im prioritet nije bila eksploatacija rude.

Mašine koje su radile kada se javi koncentracija metane preko 1,5 %, da ne bi došlo do paljenja kao što je bilo 1989. godine kada je poginulo 99 rudara, one se automatski isključuju, ali se isključuje i dovod vazduha. Te noći su se 4 puta isključivale mašine pre kritičnog događaja, međutim ovaj dežurni inženjer nije reagovao i nije naredio da se evakuišu radnici, već im je prioritet bio da eksploatišu rudu i došli su u situaciju da je bila prevelika koncentracija metana odjednom i trovanje za desetak, 15, 20 sekundi – ističe Stojanović.

To je ključni argument koji izdvaja kako bi objasnio da je ova nesreća mogla biti sprečena, jer napominje da je jama bila obezbeđena, merila se količina metana i bili su angažovani radnici koji su to kontrolisali i na osnovu toga reagovali, ali ne i te noći.

Tako da nikako ne može da bude viša sila. Ja zato očekujem da će Više tužilaštvo da reaguje kao drugostepeni organ i ponovo vrati ovaj postupak, sa podizanjem optužnog predloga protiv odgovornih lica, sa ciljem da se takve rudarske nesreće ubuduće više ne dešavaju, to je i suština našeg postupanja – zaključuje advokat.

Advokat pojašnjava i da su do sada prikupljeni svi dokazi, ispitani svedoci, preživeli rudari, inženjer, dispičar, rukovodilac jame i predstavnik Komisije veštaka, te da će u narednih nedelju dana podneti prigovor na ovu odluku Tužilaštva, koje potom takođe ima kratak rok za odgovor da li će ponovo vratiti predmet Osnovnom javnom tužilaštvu na novo odlučivanje.

Podsetimo, prošle godine je Osnovno javno tužilaštvo u Nišu podiglo optužni predlog za privredni prestup protiv direktora Rudnika “Soko”, a potvrdili su informacije koje je izneo i advokat oštećenih – da su radarski radovi obavljani bez dozvole i u trenutku pogibije rudara.